Brukte
hvitevarer

Feilsøking for kjøleskap / frys.

Det fins ofte enkle løsninger på en rekke vanlige problemer som kan oppstå med kjøleskap. Du kan spare mye tid og penger på å lese gjennom denne sjekklisten før du ringer service. Bruk denne oversikten for å finne ut hva som forårsaker et problem med kjøleskapet.

Kjøleskapet går ikke og lyset virker ikke:

 • Kontroller at kjøleskapet er riktig koblet til strømtilførsel, og at ingen sikring har blitt utløst.
 • Test at det fins strøm i stikkontakten - det kan gjøres ved å koble til f.eks en lampe eller annet apparat, så lenge du vet at apparatet du bruker for å teste funker.
 • Kontroller den elektriske ledningen for skade.
 • Eliminer bruk av skjøteledning, hvis noen er i bruk.
Kjøleskapet går ikke men lyset fungerer:
 • Kontroller temperaturinnstilling.
 • Vær sikker på att det er et tre tommers mellomrom utenfor kjøleskapet mellom vegger og ryggen og sidene og minst en tomme gap over, slik at kjøleskapet får tilstrekkelig luftgjennomstrømning.
 • Rengjør kondensrørene bak eller under kjøleskapet (se bruksanvisning for nærmere beskrivelse).
 • Koble fra kjøleskapet og vent tre timer før du plugger det i gjen. Hvis det nå funker er dette tegn på at kompressoren har overopphetet.
Kjøleskaplys virker ikke:
 • Erstatt pæren.
 • Test dørbryteren.
Kjøleskapet eller fryseren er ikke kaldt nok:
 • Kontroller temperaturinnstilling.
 • Forsikre deg om at det er nok rom for luftstrøm i kjøleskapet eller fryseren.
 • Sjekk at ikke ventiler er tildekket eller tette.
 • Sjekk dørpakningen.
 • Sjekk att ikke avløpsrøret er tett (se bruksanvisning for nærmere beskrivelse).
Kjøleskapet er støyende eller lager merkelige lyder:
 • Hissing og bobling er vanlig på frostfritt kjøleskap, der er avisingsvarmeren.
 • Sjekk at kjøleskapet står plant.
Kjøleskap går kontinuerlig:
 • Avrim fryseren.
 • Rengjør kondensrørene.
 • Sjekk at dørpakningene holder tett.
 • Hvis du nylig har justert temperaturen, lastet kjøleskapet eller om det står på et fuktig sted, er det ikke uvanlig at et kjøleskap kan kjøre i 24 timer eller mer før det blir tilstrekkelig kaldt.
Kjøleskapet har en ubehagelig lukt:
 • Fjern utgått mat.
 • Rengjør kjøleskapet innvendig med en blanding av varmt vann og baking soda. Rengjør også dørpakningene.
Vann på gulvet utenfor kjøleskapet:
 • Sjekk avløpsbeholderen som sitter oppå kompressoren.
 • Hvis du har en is-maskin, sjekk vannforsyningslangen som går inn og ut av vanntilkoblingen.
Vann inne i kjøleskapet:
 • Rengjør avløpsrøret.
 • Hvis du har en is-maskin, sjekk vannnivå i kjøleskap og is-maskin (se bruksanvisning for nærmere beskrivelse).
Generell forebygging:
 • Rengjør kondensrørene bak eller under kjøleskapet regelmessig. Sjekk at ikke avløpsrør er tett med jevne mellomrom. Sørg for at kjøleskapet får tilstrekkelig luftrom bak og på sidene. Ikke overfyll skapet. Sørg for at ingen luftventiler inne i skapet er tildekket.
Vennligst merk: Reparasjonsarbeid på elektriske apparater må kun utføres av kvalifisert person. Reparasjoner og annet arbeid utført av ukvalifiserte personer kan være farlig.

Annonse

 
www.bruktehvitevarer.com
Forbehold | Personvern