Brukte
hvitevarer

Feilsøking for oppvaskmaskiner.

Det fins ofte enkle løsninger på en rekke vanlige problemer som kan oppstå med oppvaskmaskiner. Du kan spare mye tid og penger på å lese gjennom denne sjekklisten før du ringer service.

Programmet starter ikke:

  • Kontroller at støpselet er satt riktig inn og at sikringen ikke har løst ut.
  • Kontroller at døren er skikkelig lukket og at det riktige programmet har blitt valgt og startet.
Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann:
  • Sjekk at det ikke fins bøy på slangen. Om slangen er utstyr med automatisk stopplås, sjekk også at denne ikke er utløst.
  • Oppvaskmaskiner bruker en enkeltstående solenoid vannventil for å ta inn vann. Om denne er tilstoppet kan det hindre at vann kommer inn i maskinen. Du kan kontrollere om den er tett ved å ta bort vannslangen der den er tilsluttet maskinen (bruk skiftenøkkel om nødvendig), sjekk deretter det lille filteret som sitter over inntaket eller inne i slangen. Kontroller også att maskinen får vanntilførsel fra vannkranen. Om du har gjort dette, samt kontrollert at maskinen får strøm, så kan det hende vannventilen må byttes. Detter er som regel ikke en dyr del, så det kan lønne seg å bytte denne fremfor å kjøpe ny maskin.
  • En annen årsak kan også være at vann har lekt ut av maskinen ved en eller annen anledning og havnet på bunnplaten under maskinen. De fleste moderne oppvaskmaskiner er nemlig utstyrt med en flottør som sitter i bunnen og utløses dersom det skulle forekomme lekkasje.
Oppvaskmaskinen tømmes ikke:
  • Det første du må sjekke er at det ikke fins bøy på slangen som går fra maskinen til avløpet. Deretter kan du fjerne slangen fra maskinen og skylle gjennom den med vann for å se at de ikke sitter noe blokkasje inne i slangen.
  • Sjekk også att det ikke sitter noe mattrester eller andre hinder i avløpsfilteret inne i vaskekammeret. Dette bør rengjøres regelmessig for å hindre at mattbiter osv. setter seg fast i pumpen eller tetter til avløpsfilteret.
Maskinen lager rar lyd under drenering:
  • En slags partikler blokkerer muligens avløpspumpen, for eksempel en kjerne eller en glassbit. Fjern den i henhold til bruksanvisningen.
Generell forebygging:
  • Sjekk avløpsfilteret for mattrester og andre biter etter hver vask (se bruksanvisning for nærmere beskrivelse). Sørg for at tallerkener og bestikk er plassert riktig, og at ingenting hindrer bevegelse av spylearmene.

Vennligst merk: Reparasjonsarbeid på elektriske apparater må kun utføres av kvalifisert person. Reparasjoner og annet arbeid utført av ukvalifiserte personer kan være farlig.

Annonse

 
www.bruktehvitevarer.com
Forbehold | Personvern