Brukte
hvitevarer

Feilsøking for tørketromler.

Det fins ofte enkle løsninger på en rekke vanlige problemer som kan oppstå med tørketromler. Du kan spare mye tid og penger på å lese gjennom denne sjekklisten før du ringer service.

Generelt er disse maskinene ganske pålitelige, og kan fungere i mange år uten alvorlige problemer. Men noen små problemer kan utvikle seg, noe som kan fikses lett. Følgende er noen av trinnene for å identifisere problemer.

Programmet starter ikke:

  • Kontroller at døren er skikkelig lukket og at det riktige programmet har blitt valgt og startet.
  • Sjekk at det er strøm i strømuttaket. Kontroller stikkontakten, pluggen og strømkabelen for å forsikre deg om at det ikke fins skader på strømforsyningen.
  • Hvis ingenting er funnet feil i punktene ovenfor og maskinen fremdeles ikke fungerer, er det nødvendig å sjekke sikringen. Hvis sikringen slår ut igjen så snart tørketrommelen er slått på, er dette tegn på at det fins en alvorlig feil i maskinen som forårsaker kortslutning. Det er da på tide å oppsøke profesjonelle for å undersøke og fikse problemet.
"Tøm beholderen" lyser:
  • Det kondenserte vannet i beholderen må tømmes. Slå av tørketrommelen, tøm beholderen og deretter sett den tilbake i maskinen. Sørg for at den sitter på plass slik at det ikke lekker vann ut av beholderen, enkelte maskiner kan også ha en bryter som hindrer at maskinen starter hvis ikke beholderen sitter skikkelig på plass. Om du har en kondensavløpslange montert, sørg for at det ikke fins bøy eller blokkasje på denne.
Tørketrommelen kjører for en usedvanlig lang tid og / eller 'Rengjør lofilter' indikator lyser:
  • Rengjør lofiltrene i dør / dørkarmen. Varmeveksleren bør også rengjøres. Renseprosessen er beskrevet i bruksanvisningen.
Trommeldøren åpnes under tørkingen:
  • Kontroller at luftveiene ikke er blokkert, og rengjør berørte delen i henhold til bruksanvisningen. Sørg også for at ikke tunge gjenstander som f.eks sko ligger løst i maskinen. Disse bør plasseres i egne holdere eller stativ som ofte følger med nye tørketromler.
Generell forebygging:
  • For å forhindre skade på tekstiler og maskinkomponenter, sjekk at lommene er tomme før du starter programmet. Sjekk også at det ikke har oppstått skadde på dørpakningen efter tørkesyklusen er ferdig. Rens lofilteret og tøm vannbeholderen efter hvert tørkeprogram er ferdig, og sjekk varmeveksleren regelmessig – denne kan ofte bli tilstoppet av lo og krever derfor regelmessig rengjøring (se bruksanvisning for nærmere beskrivelse).
Vennligst merk: Reparasjonsarbeid på elektriske apparater må kun utføres av kvalifisert person. Reparasjoner og annet arbeid utført av ukvalifiserte personer kan være farlig.

Annonse

 
www.bruktehvitevarer.com
Forbehold | Personvern