Brukte
hvitevarer

Feilsøking for vaskemaskiner.

Det fins ofte enkle løsninger på en rekke vanlige problemer som kan oppstå med vaskemaskiner. Du kan spare mye tid og penger på å lese gjennom denne sjekklisten før du ringer service.

Programmet starter ikke:

 • Kontroller at støpselet er satt riktig inn og at sikringen ikke har løst ut. Sjekk også at det ikke er strømbrudd i hele hjemmet eller området der du bor ved å se om andre apparater fungerer - om det er midt på dagen så kan det hende at du ikke legger merket til et strømbrudd dersom du ikke bruker andre apparater samtidig.
 • Kontroller at døren er skikkelig lukket og at det riktige programmet har blitt valgt og startet. Enkelte vaskemaskiner kan ha en systemlås for å hindre uautorisert bruk i delt vaskerom. Sjekk at denne låsen er deaktivert. Informasjon om aktivering og deaktivering gis i bruksanvisningen.
 • Tar ikke inn vann / kontrolllampe blinker (eller lyser konstant):
 • Sjekk at vannkranen er helt skrudd opp, og at det ikke fins bøy på slangen.
 • Rengjør lofilteret og tøm pumpen som beskrevet i bruksanvisningen.
 • Hvis flere indikatorer blinker samtidig og / eller en alarm lyder, kan du kontakte kundeservice/ reparatør.
Maskinen lager rare lyder:
 • Hvis disse lydene oppstår ved begynnelsen og slutten av utpumping, så betyr det nødvendigvis ikke at noe er galt. Kontroller lofilteret og tøm pumpen som beskrevet i bruksanvisningen.
 • Kontroller om apparatet er riktig plassert. Informasjon om sikker plassering er gitt i bruksanvisningen.
 • Sjekk at det ikke fins fremmedobjekter i trommelen etter vaskesyklusen er over.
Døren kan ikke åpnes:
 • Kontroller at støpselet er satt riktig inn og at sikringen ikke har løst ut. Noen vaskemaskiner har en nødutløsning for bruk i tilfelle det skulle forekomme strømbrudd eller hvis vannuttaket er blokkert. Følg beskriving i bruksanvisningen.
 • Vennligst merk: Hvis tøyet har blitt vasket ved høy temperatur, vil vann som tappes ut av maskinen fortsatt være varmt. Det er fare for skolding.
Vann renner ut av maskinen:
 • Sørg for at dreneringslangen er riktig festet. Hvis den ikke er ordentlig festet til avløpsrøret, sørg for att den er satt langt nok ned i avløpsrøret for at alt avløpsvann kan bortledes.
 • Sjekk tilførselslangen. Hvis forbindelsen har løsnet kan vann lekke rundt den. Kontroller at tilkoblingen er tett. Bruk en skiftenøkkel fra verktøysettet om nødvendig.
 • Fjern vann fra gulvet med våt og tørr støvsuger. Alternativt kan du bruke en mopp til å suge det opp og klem så moppen ut i en bøtte.
Generell forebygging:

For å forhindre skade på tekstiler og maskinkomponenter, sjekk at lommene er tomme før du starter programmet. Sjekk også at det ikke har oppstått skadde på dørpakningen efter vaskesyklusen er ferdig. Sjekk lofilteret regelmessig.

Vennligst merk: Reparasjonsarbeid på elektriske apparater må kun utføres av kvalifisert person. Reparasjoner og annet arbeid utført av ukvalifiserte personer kan være farlig.

Annonse

 
www.bruktehvitevarer.com
Forbehold | Personvern